I. Edukačný seminár vokálneho umenia vojvodinskej mládeže v žánri populárnej hudby v ÚKVS