12. Muzikologická konferencia v znamení života a diela etnomuzikológa Martina Kmeťa