Ján Strakúšek

insitný maliar
Ján Strakúšek
( 1926 - 2014 )

Ján Strakúšek sa narodil v Kovačici, v roku 1926. Ukončil päť ročníkov základnej školy. S manželkou Katarínou má syna Jána a dcéry Katarínu a Zuzanu. Bol účastníkom druhej svetovej vojny a utrpel zranenie. Po skončení vojny ukončil dva šesťmesačné murárske kurzy v Belehrade. Pracoval ako stavbár a ako samostatný majster murár. Počas druhej svetovej vojny začal maľovať pre nástenné noviny. Jeho obľúbené maliarske motívy sú zo života na dedine, znázornenia druhej svetovej vojny, zátišia a portréty. Namaľoval približne štyristo obrazov. Vystavoval na takmer všetkých výstavách, v rámci podujatia Kovačický október a v rámci mnohých kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Umrel 17. januára 2014 v Kovačici. 

Ján Strakúšek (1926) Sestry, olejomaľba, 45 cm x 65 cm, 1999