insitný maliar
Ondrej Pilch
( 1938 - 1992 )

Insitný maliar Ondrej Pilch (1938 – 1992) sa narodil v Ostojićeve. Jeho obrazy, na ktorých prestrým koloritom znázorňoval prevažne život rybárov na Dunaji, Tise a Tamiše, dávajú svojráznu pečať v insitnom umení vojvodinských Slovákov. Od roku 1974 bol členom Galérie insitného umenia v Kovačici, účinkoval na viacerých samostatných a skupinových výstavách tak doma, ako i v zahraničí. Žil a tvoril aj v Novom Sade a Pančeve.

Záujem o farby a výkres prejavoval ešte ako malý, ale až po tom, ako ho prijali medzi členov Galérie insitného umenia (1974), všetok svoj čas venúval maliarstvu. Spoliehajúc sa na vlastné sily, hneď na začiatku maliarskej kariéry našiel svoj výraz, štýl, jednu výnimočnú techniku a tým sa zaradil medzi najznámejších a najctenejších insitárov. Pilchov štýl je spätý s jeho druhou láskou-rybárčením. Rieka a rybári boli jeho záľubou ešte od detstva. Často sa vykrádal z mesta ku rieke Tamiš, Tisa alebo Dunaj, kam si so sebou bral maliarsky stojan. Roky a roky maľoval život chudobných rybárov, bohémov a milovníkov prírody. Jeho kompozíciami dominuje azúrovo modrá voda a obligátne, pilchovské nebo, rybári a ich každodenné rituály s člnmi, sieťami... Neobyčajnú a strhujúcu atmosféru svojich malieb dosahoval výnimočnými svetelnými efektami. Nad tichými vodami stoja fantastické stromy a nebom dominuje spokojné slnko, ktoré krajinku sýti svetlom.

„Na mojich obrazoch nebo je veľké a zaberá takmer tretinu plochy. Tomu je tak preto, lebo rybári idú do lovu za rána alebo v noci, keď sú zahľadení do neba. Veľmi často som i ja tak robieval. Hodiny a hodiny som trávil medzi vŕbami, vyčkávajúc aby ryba zabrala. Často som sa vracal domov bez rýb, ale bohatší o ešte jeden nezabudnuteľný zážitok, o ešte jeden nezabudnuteľný OBRAZ, ktorý zostal vo mne a potom i na mojom plátne“, hovorieval umelec.

Za svoje maliarstvo získal početné uznania. Vystavoval na vyše 120 kolektívych výstavách doma i zahraničí a mal vyše 25 samostatných výstav. Vystavoval v Pančeve, Belehrade, Novom Sade, Guči, Jagodine, v Splite, vo Viedni, Milane, Hagu, Bihaći atď. Jeho obraz vlastnia mnohé renomované galérie, ale i súkromní kolekcionári. Galéria insitného umenia v Kovačici, vlastní 19 olejomalieb Ondreja Pilcha.

 

Galéria insitného umenia Kovačica