insitný maliar
Ján Sokol
( 1909 - 1982 )

Јán Sokol (Kovačica, 1909–1982). Ukončil päť tried základnej školy v Kovačici. Bol poľnohospodárom. S manželkou Annou mal dcéry Katarínu a Alžbetu a ujal sa aj manželkinej dcéry z prvého manželstva – Anny. O maľovanie sa začal zaujímať, keď mal dvanásť rokov. V prvej fáze, od roku 1937, robil reprodukcie malieb z pohľadníc technikou akvarelu a pastelu. Od roku 1939 maľoval olejomaľby. Zúčastnil sa početných kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Mal jednu samostatnú výstavu v Kovačici. Od roku 1952 až 1982, pravidelne vystavoval v rámci podujatia Kovačický október.