insitný maliar
Ján Žolnaj
( 1953 )

Narodil sa v Kovačici roku 1953. Po dôchodok žil v Belehrade, dnes žije a pracuje v Kovačici. Roku 2008 sa stal členom Gelérie insitného umenia, v ktorej roku 2009 mal úspešnú samostatnú výstavu. Motívy jeho tvorby sa viažu za rodnú Kovačicu, jej ľudí a ľudové zvyky.  

Galéria insitného umenia v Kovačici vlastní dva obrazy Jána Žolnaja.