Zvonimír Pudelka

akademický maliar, módny štylista, pedagóg
Zvonimír Pudelka
( 16. marca 1976 )

Zvonimír Pudelka je akademický maliar, módny štylista a pedagóg. Zvonimír Pudelka, pôvodom z Pivnice patrí do strednej generácie slovenských vojvodinských umelcov a svoje umelecké nadanie prejavuje už od malička. Výtvarnej činnosti sa venuje už 20 rokov a za sebou má zo 20 samostatných výstav. Okrem toho je známy aj ako grafický dizajnér, kostýmový výtvarník a scénografista.

Pudelka v práci aktívne zasahuje do reality každodenného života a tvorivo interpretuje segmenty umeleckého pojímania. Významnú úlohu v jeho tvorbe hrá fantázia, ktorá vytvára primárny predpoklad tvorivého prístupu k realite. Autor maľuje v duchu súčasných médií. Jeho tvorba asociuje na poetiku plagátu, využíva minimálny počet farieb a jeho obľúbené farby sú červená a čierna.

Má vzťah aj k prírode a na umelecký spôsob sa snaží sledovať prírodné javy. Využíva v tvorbe priestorový prejav, sochárstvo a okrem toho sa v jeho maľbe vyskytujú abstraktné biomorfné kompozície pripomínajúce oči. Maľuje ich často a na neobvyklých materiáloch.Pozoruhodné je aj to, že najnovší cyklus prác Zvonimíra Pudelku pozostáva z neobvyklých osrstených malieb na živočíšnej kožušine.

 

K výtvarnej tvorbe Zvonimíra Pudelku

Zvonimír Pudelka ako vizuálny umelec má široké spektrum záujmov: od kresby a maľby, priestorového prejavu pomocou objektov a inštalácií, grafického dizajnu až po kostýmové výtvarníctvo, scénografiu a módny styling. Teda bohatý umelecký potenciál prejavenia sa v širokom zábere.

Maliarsky prejav Zvonimíra Pudelku je poznačený súčasnou populárnou kultúrou a médiami. Vychádza z uvedenej senzibility a osciluje od figurálneho znázornenia až po abstraktné zobrazenie akrylovými farbami bez ich tónového odstupňovania. Jeho maľby často využívajú minimum chromatických hodnôt a pozostávajú z iba dvoch farebných plôch. Čierna a červená sú jeho obľúbené farby.

Často vytvárajúc obrazy v klasickom médiu maľby využíva pri znázornení zásady charakteristické pre plagátovú tvorbu. Pritom využíva aj písmo s dôrazom na jeho typografickú zložku, a najmä ako odkaz charakteristický pre vizuálnu skutočnosť súčasnej reklamy a súčas­nej vizuálnej komunikácie.

Okrem toho pri maľbe Zvonimíra Pu­delku zaujali abstraktné biomorfné kompozí­cie pripomínajúce oči. Tieto obrazy akoby mali surrealistickú zložku. Maľuje ich často aj na neobvyklých materiáloch prekračujúc médium maľby a prestupujúc na omaľované objekty, či objekty-maľby (nástenné inštalácie z plecho­víc).

Osobitnou staťou v jeho doterajšej vizuálnej tvorbe sú obrazy, ktoré majú základ v prírode a pomocou Pudelkovej výtvarnej intervencie dostávajú novú estetizovanú, či umeleckú podobu. Na tejto stope sú v jeho priestorovom prejave novšie aj intervencie a autorské stvárňovanie pri vyrastaní ozdob­ných tekvíc.

Najnovší cyklus prác Zvonimíra Pudelku pozostáva z neobvyklých osrstených malieb na živočíšnej kožušine. Tieto práce pokračujú v Pudelkovom prejavovaní záujmu o prírodu a prírodné materiály, ale zároveň rozširujú ob­zory našej umeleckej vnímavosti.

Doktor umenia Zvonimír Pudelka sa narodil 16. marca 1976 v Novom Sade. Vyrastal v Pivnici, kde ukončil základnú ško­lu. Strednú umeleckú školu Bogdana Šuputa, odbor grafický dizajn, ukončil v Novom Sade. Pokračoval v súkromnom štúdiu kresby v No­vom Sade u prof. Rady Čupićovej. Bakalárske štúdium, odbor socha, objekt, inštalácia, ab­solvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave roku 2004 v ateliéri sochy u doc. Jána Hoffstädtera, kde ukončil aj magister­ské štúdium v odbore maľby a iných médií roku 2006 u prof. Daniela Fischera. Roku 2015 ukončil doktorandské štúdium, tiež na Vysokej škole výtvarných umení, v Bratislave, u doc. Rastislava Trizmu.

Samostatne a na kolektívnych výstavách vystavuje od roku 1996. Ako aktívny vizuálny umelec tvorí a vystavuje dve desaťročia. Vo svojom výtvarnom jazyku majú dominantné postavenie klasické médiá, akými sú kresba a maľba, ale aj objekty, inštalá­cie a performancie. Autorov výtvarný prejav je poznačený súčasnou populárnou kultúrou a médiami, najmä ako odkaz charakteristický pre vizuálnu skutočnosť súčasnej reklamy a súčasnej vizuálnej komunikácie.

Na poli vizuálneho umenia sa aktívne venuje tiež kostýmovému výtvarníctvu, scénografii a stylingu.

Za niektoré svoje výtvarné práce a projekty získal ocenenia a časť z nich bola uverejnená v publikáciách, knihách a na internete.

 

Vladimír Valentík

 

Video upútavku o Zvonimírovi si môžete pozrieť TU.