Knižnica v Padine

Významný kultúrny dejateľ Albert Martiš (1855 – 1918) roku 1880 založil Čítací spolok, v rámci ktorého sa začala formovať knižnica. Tu vznikali aj jeho prozaické diela. Fond knižnice sa v roku 1931 presťahoval do domu, ktorý svojim spoluobčanom na kultúrnu činnosť daroval Dr. Jozef Holúbek, ďalšia významná osobnosť kultúry v Padine. V tomto dome pôsobila aj čitáreň a konali sa tu aj prednášky a divadelné predstavenia.

Knižnica jeden čas pôsobila v rámci Domu kultúry Michala Babinku a od roku 1998 je pobočkou Obecnej knižnice v Kovačici. Je strediskom stretávania sa milovníkov písaného slova z Padiny.

Knižnica dnes vo svojom fonde ponúka takmer desaťtisíc kníh, z ktorých je polovica v slovenskom jazyku. Eviduje aj devätnásť druhov časopisov v slovenčine, dva v srbčine.

Knižnica v Padine

Foto: Michal Madacký

 

zdroj: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry