Knižnica Vuka Karadžića v Jánošíku

Knižnica v Jánošíku, ktorá pracuje ako pobočka Obecnej knižnice Vuka Karadžića v Alibunari, v roku 2010 oslávila 50. výročie založenia. Zo začiatku knižnica fungovala samostatne a jej prvý fond v roku 1960 naplnila Matica slovenská knihami z Báčskeho Petrovca. Ako pobočka Obecnej knižnice Vuka Karadžića pôsobí od roku 1997 a od roku 2004 sídli v miestnostiach jánošíckeho Domu kultúry. V súčasnosti obsahuje vyše štyritisíc kníh a štyridsať percent z nich sú slovenské knihy.

Okrem bežnej každodennej práce, v knižnici sa konajú aj iné aktivity, ako napríklad kreatívne dielne pre deti a mládež. Každoročne sa tu organizuje aj prehliadka recitátorov Alibunarskej obce a v rámci knižnice pôsobia aj divadelné sekcie, kde deti nacvičujú krátke scénicke formy a divadelné hry pre rôzne programy.

Knižnica Vuka Karadžića v Jánošíku a knihovníčka Ľudmila Gábrišová

Foto: Michal Madacký