Postoj, chvíľa, Rádio Kysáč, 103,8 MHZ, veľmi krátke vlny

Postoj, chvíľa je tematické vysielanie venované kultúre na programe je vo štvrtok o 19,00 h do 19,30 h.

Sleduje kysáčske kultúrne aktuality, ale aj výročia naších umelcov, srbských a svetových. Takmer pravidelne má rubriku HOSŤ kde privíta osobnosti; takisto sa vysielajú nahrávky bratislavského rozhlasu, nahrávky umeleckých prednesov – výber z poézie.

 

Rádio Kysáč vysiela každý pracovný deň od 18,00 h až 23,00 h.

V piatok vysiela po srbsky.

V nedeľu 10,00 h až 18,00 h.

Kultúra je zastúpená aj v rámci správ – INFO – každý pracovný deň o 20,10 h trvania 10 minút (zahrnuté správy z Kysáča, Nového Sadu a Pokrajiny ).

 

Šéfredaktorka Rádia Kysáč:  Anna CHrťanová - Leskovac

Redaktor denného programu: Michal Ďurovka

Annamária Boldocká Grbićová

Rozhlasové a televízne vysielania