Fotokonkurzy

Fotokonkurzy vznikli s cieľom zaujať a podnietiť nielen terajšiu tzv. kultúrnu elitu ale aj čím širšiu slovenskú verejnosť, aby jednak tvorivo myslela, keď vytvára vlastné fotografie s tematikou našej kultúry, a aby sa zaujala o minulosť a osobitné črty, ktoré ju kedysi charakterizovali, prostredníctvom vyhľadávania čím starších artefaktov zaznamenaných na fotografiách.

Na II. kole fotokonkurzu sme hľadali najkreatívnejší fotozáber slovenskej vojvodinskej kultúry. Z celkového počtu 82 fotografií deviatich autorov ÚKVS najvyššie ohodnotil 20, ktoré od 13. apríla 2010 boli sprístupnené používateľom portálu, aby svojimi hlasmi prispeli k výberu najkreatívnejšej fotografie. Na fórum ÚKVS prišlo až 87 hlasov, ako aj spústa rozmanitých komentárov, postrehov a návrhov, ktoré nám umožnili podnietiť verejnú diskusiu a vyčleniť niektoré zaujímavé závery. Tak podľa návštevníkov nášho portálu fotografie z II. kola fotokonkurzu boli zaujímavé, super, krásne, niektoré však mohli mať kreatívnejší názov a zachytávať aj iné oblasti kultúry, ako napr. divadlo, výtvarníctvo, filmové umenie, múzeá, novinárstvo..., ale aj napriek tomu nemohli si nevšimnúť úsilie a svojrázny postoj niektorých autorov pri narábaní s objektívom. Tiež sa pozitívne zmieňovali o portáli a kvitovali kreatívny spôsob, akým Ústav do kultúry zapája slovenskú mládež. Víťaznú fotografiu II. kola fotokonkurzu vyrobila Marína Hríbová z Vojlovice. Fotografia má názov Slovák som a Slovák budem – od malička zapojený do kultúrneho a náboženského života Vojlovice.

Prvé dve kolá podnecovali aktívne vnímanie špecifík našej kultúry, zatiaľ čo tretie kolo priam navádzalo na oprášenie starých albumov, či škatúľ, v ktorých staré mamy starostlivo uschovávajú spomienky na svojich predkov. I keď sa pôvodne hľadala najstaršia (teda jedna) fotografia, na ktorej je znázornený mladomanželský pár zo slovenských vojvodinských lokalít, rôznorodosť a bohatstvo ľudových krojov svadobného obradu na fotografiách, ktoré prišli na súbeh z troch regiónov – Banátu, Báčky a Sriemu, nás uistila, že sa hodnotiť bude práve podľa regionálneho princípu.

Štvrté kolo fotokonkurzu bolo na tému starých zvykov a obyčají vojvodinských Slovákov a piate kolo má za cieľ zozbierať staré pohľadnice zo slovenských vojvodinských prostredí.

Vyhodnotenia fotokonkurzov sú vždy zaujímavo vyréžirované a najúspešnejší účastníci získavaju pekné odmeny, ako napr. video kameru, fotoaparát, tablet počítače a pod.

Akcie