Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov bol založený Festivalovým výborom FF Tancuj, tancuj... v roku 2003 s cieľom zdokonaľovať a vyprofilovať mladých pedagógov, choreografov a umeleckých vedúcich kultúrno-umeleckých spolkov vo Vojvodine. Seminár trvá jeden týždeň v auguste a miestom jeho konania je telocvičňa Gymnázia Jána Kollára a študentský domov v Báčskom Petrovci. Dnes seminár zastrešuje Výbor pre kultúru NRSNM v Srbsku a Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj...

Práca s archívnym materiálom na seminare 2010

Foto: Ján Slávik

Vyučovanie majú na starosti odborníci zo Slovenska, ktorí s frekventantmi pracujú v troch skupinách:

* choreografi a umeleckí vedúci tanečných skupín

* umeleckí vedúci speváckych skupín

* vedúci orchestrov

Choreografický seminár v Aradáči, 2010

Foto: ÚKVS

V rámci vyučovania sa pozornosť venuje tréningovým technikám, zásadám tanečnej pedagogiky, analýze a rozboru tanečného vojvodinského materiálu, modelovaniu choreografií, hlasovým technikám, hre na hudobných nástrojoch a i.

V roku 2010 seminár mal putovný ráz a prebiehal v niekoľkých slovenských prostrediach vo Vojvodine, kde sa konal aj terénny výskum.

Katarína Mosnáková

Akcie