Anna Chrťanová Leskovac

Anna Chrťanová Leskovac
Riaditeľka ÚKVS
+381 21 54 55 70
+381 21 54 55 72

Anna Chrťanová Leskovac sa narodila v roku 1969 v Novom Sade. Skončila Pedagogickú fakultu v Sombore.

Pracovala na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, v slovenskej redakcii TV Vojvodina a od roku 1998 bola zamestnaná v Ustanovizni pre kultúru, informovanie a vzdelávanie, Kultúrno-informačnom stredisku Kysáč ako hlavná a zodpovedná redaktorka Rádia Kysáč.

Dva roky neskoršie sa stala riaditeľkou tejto ustanovizne a zároveň riaditeľkou Detského folklórneho festivalu Zlatá brána. 

V roku 2015 bola zvolená na funkciu riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.