Prihláste sa na 3. ročník súťaže pôvodných dramatických textov

26. februára 2018 - 25. marca 2018
Divadlo Janka Čemana v Pivnici vyhlasuje 3. ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier a filmových scenárov k dokumentárnemu a hranému filmu.

Novinkou je aj kategória poézie a prózy.

Cieľom súťaže je podporiť a realizovať pôvodnú dramatickú, filmovú a literárnu tvorbu. Vyhlásenie súťaže prinieslo v minulom roku nový impulz k motivácii autorov, väčšinou pravidelných účastníkov semináru „Píšeš? Píšem!“ a festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA). 

Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov.

Ďalšími cieľmi súťaže sú:

-zachovanie dolnozemskej dramatickej a literárnej spisby najmä vojvodinských Slovákov

-podpora medzinárodnej spolupráce medzi vojvodinskými Slovákmi a Slovákmi žijúcimi na Slovensku

-podpora vedecko-výskumného prístupu v oblasti slovenského jazyka, kultúrnej identity a etnografie v zmysle mapovania súčasnej ľudovej nehmotnej kultúry

-priame vzdelávanie súčasných ochotníckych umelcov

-vytváranie procesu od zrodu textu, cez ožívanie diela v javiskovom priestore, až prezentáciu pred publikom

-tvorba a vydanie zborníka vybraných dramatických textov ako príspevok k rozvoju súčasnej dramatickej spisby

-prepájanie slovenských komunít

-zvyšovanie povedomia o vzdelávaní prostredníctvom umenia určené najmä pre pedagógov

 

O vyhlasovateľovi súťaže:

Divadlo Janka Čemana v Pivnici vzniklo v roku 1994. Názov nesie po pivnickom spisovateľovi a dramatikovi Jankovi Čemanovi. Divadlo počas svojho pôsobenia spolupracovalo s niekoľkými významnými osobnosťami (Ľuboslav Majera, Michal Babiak, Ľubomír Šárik, Filip Lašut a iní). Pravidelne sa zúčastňovalo domácich prehliadok a navštevovalo slovenské osady. Najväčšie úspechy dosiahli s predstavením Tajomstvo balzamu z pera Muzy Pavlovej. Toto predstavenie na prehliadke PSDS v Starej Pazove v roku 2007 získalo cenu za réžiu a scenár (Ľuboslav Majera), cenu za herecký výkon získal Ján Kmeťko a Želka Gedrová získala cenu za najlepšiu herečku. Predstavili sa s ním na ochotníckom festivale DAF v Kočanoch v Macedónsku, kde získali Grande prixe za najlepšie predstavenie a Jaroslav Šimon bol vyhlásený za najlepšieho herca. Svoje režisérske schopnosti najčastejšie využívali Ján Salčák a Ján Kmeťko. Od roku 1995 pravidelne divadelný ochotníci organizujú prehliadku DIDA. Divadlo Janka Čemana hosťovalo okrem domácej pôdy aj v Maďarsku, Rumunsku, Macedónsku, Slovensku a Českej republike.

Pravidlá súťaže:

1. Súťaž je určená autorom bez vekového obmedzenia, rozdelená do žánrových kategórií. 

2. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré neboli dosiaľ publikované. 

3. Súťaž je anonymná. Rukopisy textov nesmú obsahovať osobné údaje autora

4. Práce musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

5. Diela súťažia v nasledovných žánrových kategóriách:

dramatický text

rozhlasový text

muzikál

filmový scenár – dokumentárny film

filmový scenár – hraný film

dramatický text pre deti inscenovaný dospelými

dramatický text pre deti inscenovaný deťmi

Poézia

Próza

 

Rozsah súťažných príspevkov 

1. Autor môže poslať do súťaže neobmedzený počet textov. Počet prihlásených prác od jedného autora nie je limitovaný. Autor zároveň môže poslať diela do viacerých žánrových kategórií. (napr. jeden autor zašle jeden dramatický text – činohra, dva rozhlasové texty, jeden muzikál, tri filmové scenáre – hraný film).

2. Rozsah zasielaných prác nie je limitovaný. Okrem kategórií: poézia a próza. V poézii je to maximálne 5 básní od jedného autora a próza je limitovaná do rozsahu 10 normovaných strán.

3. Rukopis musí byť napísaný čitateľne na počítači.

4. Autor zaslaním svojich autorských textov do súťaže dáva automaticky súhlas pre Divadlo Janka Čemana na jeho realizáciu, uvedenie, publikovanie a reprízovanosť.

5. V priloženej zalepenej a neoznačenej obálke autor priloží tieto údaje:

meno a priezvisko 

vek 

adresa bydliska 

žiaci a študenti uvedú aj školu a ročník 

kontaktné údaje (telefón, e-mail). 

6. Rukopis vytlačený v troch exemplároch a plus aj na dátovom nosiči (CD alebo usb kľúč) je potrebné zaslať poštou na adresu (NIE EMAILOM!!!):

Divadlo Janka Čemana

Vojvodinská 25

21469 Pivnica

SRBSKO

 

Uzávierka prijímania prác je 25. marec 2018

Vyhodnotenie súťaže: 01. apríla 2018

 

Ocenenie:

Odborná porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2., a 3. mieste v jednotlivých kategóriách.

 

Výsledky súťaže:

Všetci prihlásení účastníci dostanú pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 1. apríla 2018 v Divadle Janka Čemana v Pivnici v rámci vyhodnotenia festivalu DIDA. Víťazné texty budú realizované v rámci deviateho ročníka semináru „Píšeš? Píšem! 2018“, ktorý sa bude konať 19. – 26. augusta 2018 v Divadle Janka Čemana v Pivnici

 

Ďalšie informácie je možné získať v Divadle Janka Čemana v Pivnici, alebo prostredníctvom kontaktov:

seminar.pises.pisem@gmail.com , Stefan.sec@azet.sk ( +381 69 756 981 Štefan Seč )

http://www.dida.co.rs, www.facebook.com/PisesPisemKomentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.