Prihláste sa na 52. medzinárodný festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli

12. októbra 2017 - 6. novembra 2017
NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu si Vás dovoľujú vyzvať, aby ste sa zúčastnili na 52. festivale sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.

52. Stretnutie v pivnickom poli bude prebiehať od 8. do 10. decembra 2017 v Pivnici.

Prihlášky s presne uvedenými údajmi pre dvoch spevákov (z jednej osady, resp. štátu) treba zaslať do 6. novembra 2017.

Pre jedného speváka treba prihlásiť 4 (štyri) piesne a na dole uvedenú adresu zaslať notový záznam alebo audio nahrávku a texty piesní. Pripomíname Vám, aby ste pri výbere piesní prihliadali na ich pôvodnosť, ktorá reprezentuje Vaše prostredie, resp. región v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle) a aby ste podľa možnosti neprihlasovali piesne predvedené na uplynulých ročníkoch festivalu (v prílohe je zoznam všetkých doteraz predvedených piesní). ZOZNAM PIESNÍ

Právo účasti na Stretnutí v pivnickom poli majú speváci, ktorí už majú 16 rokov a jeden spevák má právo zúčastniť na festivale najviac trikrát. Všetci speváci na koncertoch záväzne musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

SKUS Pivnica – hostiteľ Stretnutia v pivnickom poli – pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu počas celého pobytu v Pivnici. Účastníkom festivalu cestovné trovy hradí vysielajúca strana.

PRIHLÁŠKA PIVNICA 2017

Prihlášky možno zaslať a potrebné informácie získať na adrese:

SKUS PIVNICA

(pre Stretnutie 2017)

21 469 Pivnica, Vojvodinská 82, Srbsko

Mob. +381 64 122 74 18 (Valentín Michal Grňa)

e-mail: skudpivnice@hallsys.net a gvalentin@mts.rs

 

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám všetko dobré!

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.