Výzva na tvorbu ideového riešenia Ceny Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka

12. septembra 2017 - 31. októbra 2017
ÚKVS vyzýva dizajnérov, grafikov, maliarov, sochárov a iných umelcov, aby vypracovali návrh na kompaktné ideové riešenie Ceny Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka.

Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v oblasti kultúry vojvodinských, resp. dolnozemských Slovákov je ocenenie, ktoré udeľuje ÚKVS fyzickým osobám - jednotlivcom alebo kolektívom (napríklad kultúrno-umelecký súbor) a právnickým osobám (napríklad kultúrno-umelecká inštitúcia) ako prejav ohodnotenia výnimočných kultúrnych počinov za predchádzajúci kalendárny rok v oblasti kultúry vojvodinských, resp. dolnozemských Slovákov. Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov môže byť udelená aj in memoriam.

Projekt Ceny Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka spoločne definovali predstavitelia ustanovizní a organizácií Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska.

 

Podmienky súťaže:

- Cena by mala byť umelecký artefakt a diplom, ktorý by mal obsahovať kolónky pre meno a priezvisko alebo názov nositeľa ceny, označenie zásluh, za ktoré sa cena udeľuje, dátum udelenia ceny a logo inštitúcie, ktorá Cenu udeľuje;

– potrebné je zaslať originálny a doposiaľ nezverejnený návrh ideového riešenia Ceny (diplom, plaketa, soška, logo Ceny);

– návrhy majú byť inšpirované titulom ceny: Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka

- návrh musí mať podobu verejného spoločenského uznania za podiely na rozvoji kultúry vojvodinských, resp. dolnozemských Slovákov

 

Návrhy na ideové riešenie je potrebné zaslať najneskôr do 31. októbra 2017 poštou na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Njegoševa 16/II/7

21 000 Novi Sad

 

alebo prostredníctvom mailovej adresy: office@slovackizavod.org.rs

 

Všetky zaslané návrhy bude hodnotiť hodnotiaca komisia. Komisia bude hodnotiť ideovú a estetickú úroveň návrhov, ale aj ich praktickú realizovateľnosť.

Cieľom projektu je podporiť a motivovať kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú kultúrou a umením a zároveň podnietiť rozvoj a zveľadenie kreatívnych umeleckých počinov dolnozemských Slovákov.

Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.