Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje IX. kolo fotokonku, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce architektúru vojvodinských Slovákov.
Mesto Snina v y h l a s u j e 18. ročník autorskej literárnej súťaže GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA.