Asociácia slovenských novinárov vyhlasuje Novinársku súťaž 2018.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za podpory Národnostnej rady SNM usporiada 24. novembra 2018 v poradí XIV. muzikologickú konferenciu na tému Slovenská hudba vo Vojvodine.
NRSNM, ÚKVS, Obec Stará Pazova a SKUS h. Janka Čmelíka vyzývajú slovenské ochotnícke divadelné súbory zo Srbska, aby sa prihlásili na 49. Divadelný vavrín 2018.
Dom kultúry 3. októbra v Kovačici vyzýva deti od 7 do 10 a od 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2018.
Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú:
Prihláste sa na Literárnu súťaž Nového života do 1. novembra 2018.
Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec vypisujú:
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva všetkých záujemcov, aby podali návrhy na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2019.