ÚKVS vyzýva dizajnérov, grafikov, maliarov, sochárov a iných umelcov, aby vypracovali návrh na kompaktné ideové riešenie Ceny Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva mladých interpretov slovenskej populárnej hudby, aby sa zapojili do edukačného seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia.
Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú:
Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec vypisujú:
Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život vypisujú:
NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu si Vás dovoľujú vyzvať, aby ste sa zúčastnili na 52. festivale sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č. 2/2017 vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2018.