Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiada dňa 23. novembra 2019 v poradí XV. muzikologickú konferenciu na tému Slovenská hudba vo Vojvodine.
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s ÚKVS vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 21. Festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2019.
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice pozýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2019.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pozýva mladých interpretov slovenskej populárnej hudby, aby sa zapojili do III. Edukačného seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia.
Prihláste sa na 50. ročník Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín 2019.