ÚKVS vyzýva záujemcov, aby navrhli tohtoročnú koncepciu celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov.
Slovenské vydavateľské centrum a časopis Nový život zverejňujú výzvu na predkladanie príspevkov na 64. literárne snemovanie, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2020 v Starej Pazove.
Vyzývajú sa kreatívni a technicky zruční dizajnéri, aby vypracovali výtvarné riešenie festivalov 3xĎ, Divadelný vavrín, Tancuj, tancuj..., Letí pieseň, letí a Zlatý kľúč.