ÚKVS vyzýva záujemcov, aby navrhli tohtoročnú koncepciu celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov.
Vyzývajú sa kreatívni a technicky zruční dizajnéri, aby vypracovali výtvarné riešenie festivalov 3xĎ, Divadelný vavrín, Tancuj, tancuj..., Letí pieseň, letí a Zlatý kľúč.