SPRÁVA posudzovacej komisie festivalu DIDA 2019

Zuzana Tárnociová, predsedníčka
Vladimír Valentík
Dr. Zuzana Týrová
8. apríla 2019

Pre človeka je 25 rokov ešte stále málo, pre jedno podujatie, je to už úctyhodný vek. Štvrťstoročný festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov toto jubileum oslávil tak ako sa patrí. Diváci mali možnosť odsledovať 17 divadelných predstavení a niekoľko sprievodných podujatí. Tohtoročná DIDA mala aj slogan inšpirovaný nezverejnenou drámou Janka Čemana Blízki a ďalekí, čo bolo svojráznym leitmotívom. Všetci sme si blízki láskou k divadlu a festivalu DIDA a rozstrúsení ďaleko po svete. Festival sa začal 29. marca a dnešným dňom, 7. apríla ho ukončíme, pričom konštatujeme, že sa predstavenia nehrali iba vo víkendové dni, ale aj v priebehu týždňa, čiže spolu počas ôsmych dní.

Posudzovacia komisia v  zložení Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Vladimír Valentík a ja, Dr. Zuzana Týrová nemala ľahkú úlohu. V tomto ročníku sme sledovali tieto predstavenia súťažiace o všetky ceny:

• Čo si videl, nevidel si! autorky Mgr. art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej v podaní OD Janka Čemana z Pivnice

Zabíjačka, autora Jana Hrubíka v podaní KC Aradáč, Divadelnej odbočky Branislava Vierga z Aradáča

•  Krátke jednoaktovky, Vol. 1, autora Dragana Karlečíka v predvedení Kolektívu kreatívnych amatérov – KOKRAM z Kovačice

• Tri motýle autoriek Kataríny Kolárovej a Márie Koruniakovej, ktoré zahrali deti KUS Zvolen

• Druhý v poradí, predloha autorskej dvojice Alisa Oravcová a Tereza Veberová Oravcová SKOS Detvana z Pančeva

• Špatný, špinavý a...(Ružan, prljav i...), autorov Mešu Selimovića a Jána Salčáka, autorský projekt Jána Salčáka, ako i

• Quo Vadi performancia, čiže interpretácia vlastného textu v javiskovej forme, autora Jána Salčáka z Pivnice

 

Ďalej mali prevahu detské predstavenia, ktoré súťažili iba o cenu za najúspešnejšie predstavenie:

• Nechceme rezance autorky Kristy Bendovej v podaní pivnických detí zo ZŠ 15. októbra

Rozprávka z parku, autorkou je Ďurďa Lilová, predviedli ju herci OD Michala Benku Úču pri KUS Štefánika z Lalite

•  Vaj-faj princezná, slovenskej autorky Ľudmily Šandalovej zahrali po rusínsky deti KUS Dr. Havrilija Kosteljnika z Kuly

• Hotel Platan Jána Uličianskeho, ktoré zahrali deti ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy

Posledná predloha pre dospelých súťažiaca iba o najlepšie predstavenie

• Diablov čardáš, Hany Zelinovej zahral súbor SKUS hrdinu Janka Čmelíka a SD VHV zo Starej Pazovy

 

Okrem toho, pivnické obecentsvo mohlo sledovať hosťujúce predstavenia:

Láska k blížnemu autora Leonida Andrejeva v podaní DS DAXNER z Tisovca zo Slovenskej republiky v réžii Ľuboslava Majeru

Kapitán John Peoplefox, autora Duška Radovića, v podaní žiakov ZŠ Jána Kollára zo Selenče

Zmizni od svojej ženy, ktorej autorom je C. Rai a zahrali ho divadelníci OD KC Kysáč

Jánošík podľa Jozefa, od Jozefa Mokoša v predvedení Medzibrodského kočovného divadla, o. z., Medzibrod, Slovenská Republika

Na záver si dnes pozrieme predstavenie:

Krásavica z Leeneane autora Martina McDonagha, v podaní hercov SVD Báčsky Petrovec

Ako aj každý rok, tohtoročná jubilejná Dida neprešla bez sprievodných akcií. Návštevníci si mohli pozrieť dve výstavy: 25 blízkych ďalekých (výstava všetkých žijúcich výtvarníkov, tak profesionálnych ako aj ochotníkov, ktorí buď žijú v Pivnici alebo sú pôvodom z Pivnice) a výstavu plagátov účinkujúcich predstavení na festivale DIDA 2019. Bol premietaný aj dokumentárny film 25 ďalekých a blízkych v produkcii Storytell, a práce majstra fotografie pivnického rodáka Jozefa Maďara. Ako i každoročne konalo sa Vítanie jari s knihou, čiže bola to prezentácia knižnej vydavateľskej produkcie Slovenského vydavateľského centra. Okrem toho, pivnickí divadelníci sa pousilovali 25 rokov organizovania festivalu DIDA zaznamenať i spomienkovou knihou Štvrťstoročná DIDA 1995 – 2018, ktorú sme včera i odprezentovali.

 

A teraz by sme mohli zverejniť rozhodnutie posudzovacej komisie.

Cenu Janka Čemana za autentické podanie života tunajších Slovákov, v tomto prípade obrazov zo života dramatika podľa ktorého pivnické divadlo dostalo i meno, získal pivnický divadelný súbor za predvedenie hry Čo si videl, nevidel si! autorky a režisérky Mgr. art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerove. ArtD.

Festival DIDA vznikol najmä preto, aby sme podporili novú divadelnú produkciu, aby sme si zachovali našu slovenskú identitu a aby sme si kultivoli spisovnú slovenčinu. Tohto roku sme mali 5 nových textov, čo je úspech. Spokojní sme, že sa nám opäť vrátil aradáčsky rodák Jano Hrubík, že Dragan Karlečík každoročne píše nové texty (tohto roku by sme mohli pochváliť text poslednej jednoaktovky, je to jedna zo zaujímavejších predlôh, ktoré boli hrané, čo však nemožno povedať aj o prvých dvoch). Chceli by sme povzbudiť aj iných potenciálnych autorov aby získavali zručnosti a znalosti v tomo remesle počas semináru Píšeš, píšem.... Tohto roku Cenu za nový inscenovaný text Zabíjačka získal Jano Hrubík.

Cenu za dramaturgiu a dramatizáciu komisia tohto roku neudelí. Rozhodli sme sa udeliť Mimoriadnu cenu za nový dramatický text o živote dolnozemských Slovákov zahraničného autora, ktorú získa Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová. ArtD za divadelnú predlohu Čo si videl, nevidel si!. Ďalšiu Mimoriadnu cenu za choreografiu a scénický pohyb udeľujeme Alisi Oravcovej za predstavenie Druhý v poradí.

Cenu Elenky Hložanovej za najúspešnejší nový text pre deti, resp. za dramatizáciu detského textu udeľujeme Kataríne Kolárovej a Márii Koruniakovej za dramatizáciu poviedky neznámeho autora Tri motýle.

Naše divadelné súbory majú dobrých hercov, preto porota mala aj tohto roku ťažkú úlohu. Rozhodli sme sa motivovať deti, aby zotrvali v divadelnej činnosti a aj naďalej sa zdokonaľovali a s potešením hrali divadlo a chodili do divadla. Na tohtoročnom divadelnom festivale v Pivnici sme mali až 6 detských predstavení a rozhodli sme sa udeliť knižné odmeny, ktoré zabezpečilo Slovenské vydavateľské centrum, najvýraznejším hercom z každého detského predstavenia. Sú to:

Maja Tótová z Pivnice, ktorá hrala kráľovskú kuchárku v predstavení Nechceme rezance.

Petra Hrnčiarová z Lalite za úlohu ježibaby v predstavení Rozprávka v parku,

Marek Škabla zo Selenče za úlohu kapitána Johna Peoplefoxa v predstavení Kapitán John Peoplefox,

Lara Sopková z Kuly za úlohu Durnila v predstavení Vaj-faj princezná,

Iveta Gubečková zo Starej Pazovy za úlohu Verony v predstavení Hotel Platan.

Mia Čemanová z Kulpína za úlohu žltého motýľa v hre Tri motýle.

Herecké ceny v predstaveniach pre dospelých sme udelili takto:

Dve tretie ceny si vyslúžili: Aradáčan Vladimír Ábelovský a Kovačičanka Ivana Čížiková.

Dve druhé ceny získali herci najpočetnejšieho súťažného pivnického predstavenia: Ján ChrťanJán Kmeťko.

Najlepšími hercami festivalu DIDA 2019 sa stali Marek Valentík a Jozef Hrček  v role Janka Čemana ako dieťaťa a ako dospelého v pivnickom predstavení Čo si videl, nevidel si!.

Na samom konci komisia jednohlasne udeľuje Cenu za najúspešnejšie predstavenie. Festival DIDA v Čadci na Palárikovej Rakovej budú predstavovať Pivničania s predstavením Čo si videl, nevidel si!

A na záver sa konštatujeme, že sme spokojní s úspešnými štvrťstoročnými akciami tohto festivalu a máme nádej, že sa aj o ďalšie štvrťstoročie stretneme v Pivnici na divadelných doskách, ktoré znamenajú život.

 

Posudzovacia komisia:

Zuzana Tárnociová, predsedníčka

Vladimír Valentík

Dr. Zuzana Týrová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.