Zdôvodnenie na Pavla Tomáša st. pri udelení Pamätného listu Pro Cultura Slovaca 2018

Anna Chrťanová Leskovac
25. apríla 2018

Ctené slávnostné auditórium,

je mi cťou, že môžem prehovoriť niekoľko slov o človeku, pre ktorého je hudba život, druh komunikácie a existencie.

Dobrý človek je ten, ktorý počúva dobrú hudbu, ale veľký človek považuje hudbu za zmysel svojho života. Že je hudba jedinečná a iba ňou sa môžeme dorozumieť bez toho, aby sme ovládali jazyky, Pavel Tomáš mnohokrát dokázal.

Narodil sa 8. februára 1958 v Kovačici. Základnú školu zakončil v Kovačici. Súbežne navštevoval aj základnú hudobnú školu v Belehrade, kde ďalej pokračoval na strednej hudobnej škole Stanković. Od školského roku 1978/1979 vyučoval hudobnú výchovu najprv na základnej škole v Kovačici a o rok neskôr aj na základnej škole v Padine. Na oboch školách pôsobí aj dnes.

Od stredoškolského obdobia dodnes nacvičuje spevácku skupinu Boemi a dievčenskú spevácku skupinu. Nacvičoval aj spevácke skupiny v Padine, v Jánošíku, cirkevné zbory v Kovačici, Vojlovici a v Hajdušici. So zmiešaným spevokolom Prúdy nahral aj CD-nosič Bože veľký od večnosti, ktorý bol objednaný z vydavateľstva Tranoscius zo Slovenskej republiky. Vyše 40 rokov hrával ako hudobník v mnohých kapelách doma a v zahraničí: v Rumunsku, vo Švedsku, na Ukrajine, v Nemecku, v Maďarsku, na Slovensku...

S veľkou láskou už vyše tridsať rokov pracuje v základných školách ako učiteľ hudobnej kultúry, pracuje s deťmi a od malička im vštepuje lásku k hudbe. So speváckym zborom a so žiackym orchestrom kovačickej a padinskej základnej školy získal najvyššie republikové ocenenia. Mnohým mladým ľuďom bol vzorom. Inšpirovaní prácou svojho hudobného pedagóga pokračujú v odbornom vzdelávaní na stredných a vysokých hudobných školách.

Pavel Tomáš sa zaoberal aj etnomuzikologickou prácou. Zberateľskou činnosťou sa zaoberal celé desaťročia. Výsledkom vytrvalej práce je pozoruhodná zbierka Keď si ja zaspievam obsahujúca až 870 slovenských ľudových piesní.

Pavel Tomáš nie je iba učiteľom hudby, je ozajstným zanietencom, hudba je jeho srdcovou záležitosťou. Zasadzuje sa pre zachovávanie a zveľaďovanie spevu v materinskom jazyku nielen na svojich pracoviskách, ale aj v práci s hudobnými telesami v Kovačici a v Padine. Patrí medzi popredných hudobníkov a organizátorov hudobných festivalov a kultúrnych podujatí aj v širšom prostredí. Inicioval založenie dvoch detských festivalov, a to: festival nových detských slovenských piesní Letí pieseň, letí a festival slovenských ľudových piesní Pieseň je naša radosť.

 

Vážení prítomní,

udelenie pamätného listu Pro Cultura Slovaca Pavlovi Tomášovi určite bude podnetom k ďalšej práci, v čom mu prajeme dobré zdravie, veľa úspechov, inšpiráciu a nanajvýš príjemné chvíle vo svete hudby.

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.