SPRÁVA ODBORNEJ POROTY 24. PREHLIADKY SLOVENSKEJ DETSKEJ DIVADELNEJ TVORBY 3xĎ

Danka Tomanová - režisérka, Ján Makan - dipl. režisér RTV Nový Sad, Miroslav Benka - dipl. režisér
6. júna 2017

Odborná porota v zložení Danka Tomanová, režisérka, Ján Makan, režisér a Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec, od 2. do 4. júna 2017 mala príležitosť si pozrieť 13 detských súťažných predstavení týmto poradím:

1. SKOS Detvan, Pančevo – Vojlovica, Terez Veberová-Oravcová GAME START v réžii: T. V. Oravcovej a Alisy Oravcovej.

2. MS Ilok, SKOS Ľudovíta Štúra, Ilok, Chorvátsko, Boženka Dasovićová ŠÍPKOVÁ RUŽENKA (o akej ste nečítali) v réžii Tamary Pucovskej a Aleksandra Knapčeka.

3. ZŠ h. J. Čmelíka Stará Pazova, Branislav Nušić: KIRIJA, v réžii Savu Đurđevića

4. SKC P. J. Šafárika, Nový Sad, Fred Shakley: ZÁZRAČNÝ LES, v réžii: Anny Filkovej

5. OD Janka Čemana Pivnica, Elena Hložanová: DOVOĽ A POVIEM TI NIEČO PEKNÉ, v réžii Márie Knoppovej

6. ZŠ h. J. Čmelíka, Stará Pazova, Na námet románu Ferenca Molnára, Aničky Balážovej a Kataríny Hricovej: CHLAPCI Z PAVLOVSKEJ ULICE, v réžii: A. Balážovej, I. Ječmena, K. Hricovej, L. Gedeľovskej

7. ZŠ Maršala Tita, Padina, Pavol Dobšinský: O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH, v réžii Martina Labáta

8. OD KC Kysáč, detská scéna, Kysáč, Na motívy slov. ľud. rozprávky JELENČEK, v réžii Jána Privizera

9. ZŠ Bratstvo-jednota, Biele Blato, Adela Obšustová: JEDEN ŠTÁT, v réžii A. Obšustovej

10. Združenie Sriemsky pamätník, Ľuba, Vlatko Miksád: NOVOROČNÁ ROZPRÁVKA, v réžii Moniky Považanovej

11. Slovenský kultúrno-osvetový spolok, Erdevík, Vlatko Miksád: PÄTNÁSŤROČNÁ, v réžii V. Miksáda

12. SKUS M. R. Štefánik, Binguľa, Vlatko Miksád: NOVOROČNÁ ROZPRÁVKA v réžii: Tijany Farkašovej

 

ODBORNÁ POROTA SA ROZHODLA UDELIŤ :

Špeciálne ceny za úspešný herecký výkon

1. Ani Krištofikovej z Vojlovice

2. Jankovi Adamovi Zajacovi z Iloka

3. Markovi Klátikovi zo Starej Pazovy

4. Tijane Kukučkovej z Nového Sadu

5. Lei Blatnickej z Pivnice

6. Ele Balážovej zo Starej Pazovy

7. Dajane Laukovej z Padiny

8. Jane Holíkovej z Padiny

9. Jane Čižmanskej z Kysáča

10. Mirele Balintovej z Bieleho Blata

11. Márii Belanovej z Ľuby

12. Ivane Zorňanovej z Erdevíka

13. Viktórii Dubovskej z Bingule

14. Damianovi Grňovi z Pivnice

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť i ďalšie ceny:

Cenu za najúspešnejšiu dramatizáciu v predstavení Deti z Pavlovskej ulice Aničke Balážovej a Kataríne Hricovej zo Starej Pazovy

Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin Alise Oravcovej za choreografiu v predstavení Game start z Vojlovice

Cenu za najúspešnejšie kostýmy Terézii Veberovej-Oravcovej a Alise Oravcovej v predstavení Game start z Vojlovice.

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu Martinovi Labátovi v predstavení O dvanástich mesiačikoch z Padiny.

Cenu za osobitný autorský prístup k divadlu Martinovi Labátovi z Padiny.

Cenu za autorský text Tereze Veberovej Oravcovej v predstavení Game start z Vojlovice.

Cenu za najúspešnejšiu réžiu Aničke  Balážovej, Ivanovi Ječmenovi, Kataríne Hricovej, Lýdii Gedeľovskej v predstavení Deti z Pavlovskej ulice zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšiu debutantku prehliadky Emílii Čemanovej za stvárnenie postavy Sudičky Amadey z Kysáča

Cenu za najúspešnejšiu debutantku prehliadky Mii Verešovej za stvárnenie postavy dcéry zo Starej Pazovy

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu Martinovi Marekovi za stvárnenie postavy procesora z Vojlovice

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu Jane Petrusovej za stvárnenie postavy mamy z Erdevíka

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu Alenke Lakatošovej za stvárnenie postavy Andreja zo Starej Pazovy

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu Adriane Čižíkovej za stvárnenie postavy Marušky z Padiny

 

Do konkurencie najúspešnejsších predstavení na tohtoročnej prehliadke porota zaradila nasledovné predstavenia:

GAME START z Vojlovice

Deti z Pavlovskej ulice zo Starej Pazovy

O 12 mesiačikoch z Padiny

Že by takto? Z Kysáča a

Pätnásťročná z Erdevíka

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť :

Tretiu cenu – bronzovú plaketu predstaveniu O dvanástich mesiačikoch z Padiny

Druhú cenu – striebornú plaketu predstaveniu GAME START z Vojlovice

Prvú cenu a  zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnej manšiny v Srbsku, sochu Miry Brtkovej, predstaveniu Deti z Pavlovskej ulice zo Starej Pazovy

 

Odborná porota konštatuje, že na prehliadke sa zúčastnili početné súbory, v ktorých je viditeľná konštruktívna práca pedagógov v rámci divadelného umenia. Porota mieni, že sa v školách pracuje kontinuálne, tiež to, že sa z väčších divadelných prostredí tohto roku žiaľ súbory nezúčastnili. Pedagógovia si vyberali predlohy ktoré im umožnili zapojenie veľkého počtu účastníkov, ktorí na javisku boli veľmi hraví.

Porota tiež kladne hodnotí to, že prehliadka nebola organizovaná iba v divadelnej sále, ale aj v predsále, kde prebiehali dielne na výrobu bábok pre bábkové divadlo a v klube kde prebiehal workschop - divadelné dielne. Počas troch dní bolo cítiť výrazne kreatívnu náladu účastníkov a početného detského obecenstva. Porota kladne hodnotí aj výbornú organizáciu prehliadky.

Prehliadka v tomto roku bola o to významnejšia, lebo sa stala medzinárodnou, kedže sa na festivale zúčastnili malí-veľkí herci z Chorvátského Iloku. Okrem toho, na tohtoročnú prehliadku prišli aj hostia z Púchova Detské divadelné štúdio Ochotíček, zo Slovenskej republiky, ktorý predviedli dve predstavenia.

 

V Starej Pazove 4. júna 2017  

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.