SPRÁVA ODBORNEJ POROTY ZO 46. ROČNÍKA FOLKLÓRNEHO FESTIVALU TANCUJ, TANCUJ...

Mgr.art. Slovenka Benková-Martinková, ArtD
31. mája 2016

Odborná porota hodnotiaca ľudovú hudbu a spev konštatovala, že koncert speváckych skupín a orchestrov predstavil pomerne kvalitnú prácu, ktorá sa v zúčastnených prostrediach rozvíja. Špeciálne hodnotí zvýšenú účasť mužských speváckych skupín, ktoré sa po minulé roky nezúčastňovali v takom počte a kvalite, ako tohto roku. Odborná porota vo svojom posudzovaní prihliadala zvlášť na celkový dojem a presvedčivosť jednotlivých prednesov, ako aj na požadované prvky každého správneho vystúpenia, akými sú čistota prejavu, súhra, výber repertoáru a pod., z čoho posudzujeme, že väčšina vystúpení bola na podobnej, vyššej úrovni. Konštatujeme, že by takéto posúdenie výkonov malo podporiť vzlet a dobre vykonanú prácu súborov, ktoré sa v pozitívnom svetle zviditeľnili na tohtoročnom festivale.

Taktiež zdôrazňujeme, že by súbory mali prihliadnuť na predpísanú dĺžku svojich vystúpení a snažiť sa o dramaturgickú výstavbu hudobného celku za pomoci rôznorodejších piesní. Máme na mysli charakter a posolstvo piesní, ako aj dôraznejšiu artikuláciu textu, intonáciu a tonálne zasadenie piesní v tóninách, ktoré lepšie vyhovujú konkrétnym speváckym skupinám a tým aj podporujú ich lepší vokálny prednes. Pri hodnotení tohtoročného koncertu speváckych skupín a orchestrov bola pozornosť upriamená predovšetkým na kvalitne predvedené výstupy súborov, ale aj na fakt, že niektoré súbory zapôsobili inovatívne, teda predviedli svoj program lepšie ako inokedy, respektíve zviditeľnili sa ako výnosné skupiny.

Preto sa odborná porota rozhodla udeliť prvé tri ceny nasledujúcim speváckym skupinám:

1.Dievčenskej speváckej skupine Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru PERLA z Kovačice

2.Mužskej speváckej skupine SKUS-u Pivnica z Pivnice

3.Chlapčenskej speváckej skupine Domu kultúry Michala Babinku z Padiny

Vzhľadom na vytrvalú a konštantne kvalitnú prácu, odborná porota udelila aj dve mimoriadne odmeny, Dievčenskej speváckej skupine SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a Dievčenskej speváckej skupine KOS Jednota z Hložian.

Prvé tri ceny za výkony orchestrálnej ľudovej hudby boli udelené nasledujúcim súborom:

1.Ľudovému orchestru Slovenského kultúrneho centra P.J.Šafárika z Nového Sadu

2.Ľudovému orchestru Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice

3.Ľudovému orchestru Domu kultúry Michala Babinku z Padiny

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.