Mužské meno Sebastián je latinského pôvodu, s významom muž zo Sebastie, mesta v Maléj Ázii, ktorého názov sa odvádza z gréckeho jazyka, kde znamená vznešený, ctihodný, úctihodný.