Dionýz je meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená "zasvätený bohu Dionýzovi" (gréckemu bohu vína, úrody a plodnosti).