Martin je mužské meno s pôvodom v latinskom Martius, ktorého význam sa vysvetľuje ako: z boha Marsa. Mars bol rímskym bohom ohňa, blesku a vojny.

Podľa kresťanskej legendy, sv. Martin, niekde v IV. st. bol rímskym vojakom a v jednu mrazivú noc, aby pomohol žobrákovi, rozsekol svoju kabanicu a dal žobrákovi polovicu, aby tento netrpel chladom. Hodne neskoršie, tento Martin sa stáva kresťanským biskupom vo Francúzsku. Katolícka cirkev pod menom Martin pozná až piatich pápežov, kým v tábore protestantov, toto meno mal aj sám Luther. Aj v súčasnosti je toto meno obľúbene tak na Slovensku, ako aj medzi vojvodinskýcmi Slovákmi.

Pranostiky:

  • Od sv. Martina zahreje len perina.

  • Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima.

  • Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.

  • Na svätého Martina drž sa, synku, komína.

  • Dážď martinský znamená mráz a suchotu.

  • Po Martine už zima nežartuje.

  • Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima.

Osobnosti: 
Martin Jonáš (životopis)
Martin Kizúr (životopis)
Martin Kmeť (životopis)
Martin Prebudila (životopis)