Ženské meno Uršuľa má pôvod z latinského mena Ursa, čo znamená medvedica. Na Slovensku sa stretávame s nositeľkami tohto mena iba málokedy a oslovujeme ich aj Uľa, Uľka, Urli.