Meno Vladislav má slovanský pôvod a v preklade znamená "sláviaci vládu." Nositeľov tohto u nás bežne zaužívaného mena oslovujeme Vlado, Vladko, Slavko. V srbčine je skratka tohto mena Vlada.