Vlastislav je mužské meno. V sebe zahrňuje slová vlasť, ktoré stojí hneď vedľa vládnuť a vychádza z praslov. volst, takže prvú polovicu by sme si vysvetlili, ako vláda, právo, panovanie, otčina, kým druhá polivica, prípona –slav by tu znamenala slávu, či opisne by sme dostali význam slávny panovník, oslavovateľ vlasti, otčiny, pravdy. Jeho latinská paralela je meno Patrik, ktorého východiskom je lat. Patricius (Patritius), odvodené z patria = otčina.