Ženské meno Jana, ktoré je u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod a je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená "Boh je milostivý". Nositeľky oslovujeme Jani, Janina, Janka.