Meno Helena má grécky pôvod a v preklade znamená "svetlo". S jeho nositeľkami sa často stretávame a môžeme ich osloviť aj  Hela, Helenka.