Ženské meno Elena je odvodené od mena Helena. Meno Helena má grécky pôvod a v preklade znamená "svetlo". Tak na Slovensku ako i v Srbsku sú tieto mená bežne zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Hela, Helenka, Ela, Elenka.