Meno Michaela má hebrejský pôvod a v preklade znamená "ako Boh", Bohu podobná". Toto starozákonné biblické meno patrí na našom území k bežne zaužívaným a nositeľky oslovujeme Miša, Miška, Michaelka.