Ľubomíra je ženské slovanské meno s pôvovodným významom ľúbiaca mier, mierumilovná. Pôvodným významom blízke sú mu mená Slavomíra, Miroslava, Irena. Nositeľky tohto u nás menej zaužívaného mena oslovujeme aj Ľuba, Ľubica, Ľubina.