Magdaléna je ženské meno, pochádza z palestínskeho mesta Magdaly (hebr. magdala veža), rus. Magdalina, franc. Madeleine (Madlén), maď. Magdolna, Madléna, dom. Magda, Majdaléna, Majda, Magnuľa, Magnuša, Madlena, Lena.