Rút, Ruth je ženské meno, ktoré v hebrejskom jazyku má význam niečoho, ako krásny výhľad, vzhľad, výzor, pohľad.