Ženské meno Milota má slovanský pôvod a význam mena je "milovaná". S nositeľkami tohto mena sa stretávame pomenej.