Mužské meno Ivan bolo utvorené z hebrejského mena Ioánnos, ktorého význam sa odvádza z heb. Jahwe, Jechova = Boh, čiže Bože zmiluj sa, Boh sa zmiloval, Boh je milosrdný. Meno Ivan a Ján sú vlastne významom rovnaké, totožné a len postupom času dochádza ku ich diferencovaniu. V staroslovanskom jazyku boli podoby Ioan, Ioann. Cudzokrajné podoby sú Ewan, Evan, Eoghan... John, Johan, Giovani, kým anglicke Ivo, francúzske Yves a welšské Ivor, Ifor majú už inú etymológiu. Ženská podoba tohto mena, čiže Ivana vznikla neskoršie. V Srbsku sa meno Ivan veľmi často vyskytuje.

Osobnosti: 
Ivan Križan (životopis)