Miloslav je slovanské meno s pôvodným významom milý, slávny milosťou alebo milujúci slávu, dom. Milo, Miloš, Slavo.