Mužské slovenské meno s pôvodným významom ľúby, milý (azda skrátené z Ľubomír), čes. Libor. Vyskytuje sa ojedinele.