Vlastimír je mužské slovanské meno s pôvodným významom vľký, mocný vládca. Nositeľov tohto mena oslovujeme aj Vlasto.