Jeremiáš je mužské meno hebrejského pôvodu, s významom Boh, Jehova povznesie, povzdvihne. V Biblii sa spomína aj takáto osoba, prorok Jeremiáš a hlavne je tam stať Plač Jeremiášov. V Srbsku sa toto meno vyskytovalo v najmä minulosti ako Jeremija.