Mužské meno Vladivoj má slovanský pôvod a utvorené je spojením vlad + voj = vojsko, armáda, šík, vojna, pokoriť, z čoho asi najsprávnejší význam by bol silný, zdatný vojak. Toto meno sa u nás vyskytuje ojedinele.