Mužské meno Svätoslav je slovanské meno. Jeho pôvodný význam by bol slávny silou, veľkosťou. V rusčine je Sviatoslav, češtine Svatoslav, srbčine Svetislav. Domáca podoba je Sväto, Sväťo, Svätoš, Sväta.