Miliduch je novšie slovenské meno, jeho pôvodný význam by bol milý duchom, milujúci ducha (dušu). U nás sa takmer nevyskytuje.