Dušan je južnoslovanskou skrátenou podobou mien Duchoslav a Dušislav, a v preklade znamená "slávny duchom". V Srbsku sa oddávna používa ako samostatné meno a patrí medzi obľúbené mužské mená.