Mužské meno Urban má latinský pôvod a význam mena je "mestský, mešťan". S nositeľmi tohto mena sa stretávame len výnimočne, na našom území sa skôr vyskytuje priezvisko Urban.