Meno Borivoj je slovanského pôvodu a utvorené je zo slov Bori = boriť sa + voj = vojak, vojna, vojsko, šík, viesť armádu. Jeho skrátenou podobou je aj meno Boris, ktoré sa u nás častejšie vyskytuje.