Mužské meno Zobor je staroslovanského pôvodu, ktoré je najskôr odvodené z názvu kopca nad Nitrou. Východiskom názvu tohoto kopca je zviera, turovitý cicavec, ktoré svojim vzhľadom pripomína hovädzí dobytok. Je to európsky bizón. Staroslovanské a praslovanské zubrъ (tesne súvisí so slovom zub) dalo názov kopcu, pod ktorým sa v čase Veľkej Moravy nachádzala škola Metóda a tu jeho žiaci dostávali rozličné mená, hlavne gréckeho pôvodu, ako Prokop, Gorazd, Naum... ale občas aj slovanské. U nás sa meno Zobor vyskytuje ojedinele.