Dana a Danica majú podobne ako meno Daniela hebrejský pôvod, ktoré v preklade znie "Boh je sudca". Nositeľky týchto mien oslovujeme Danuška, Danielka, Dani, Danka.