Ženské slovanské meno Milena je utvorené z prídavného mena mena milý, teda milá, milovaná. Blízky pôvodný význam majú mená Amáta, Amanda, Grácia. V Srbsku patrí medzi obľúbené mená.