Meno Bohuslav má slovanský pôvod a jeho význam je "Bohu sláva", "Boha oslavuj". Nositeľov tohto u nás ojedinelého mena môžeme osloviť aj Bohuš, Bohun.